Warning: Creating default object from empty value in /home/rart4534/public_html/dorudancus.ro/modules/mod_sp_image_rotator/helper.php on line 26
banner-1
banner-2
banner-3

10 pentru România. 10 pentru Maramureș. 10 pentru VOI!

doru dancus-23

 

“10 PENTRU  TARA  NOASTRA!” - SUSTINEREA PROGRAMULUI DE GUVERNARE A ALIANTEI ROMANIA DREAPTA

 1. CREŞTEREA SALARIULUI MINIM

Alianţa România Dreaptă va creşte salariul minim pe economie de la 700 lei la 850 de lei de la 1 ianuarie 2013 şi la 1000 de lei în ianuarie 2015.

 1. REDUCEREA COTEI UNICE DE IMPOZITARE  DE LA 16% la 12%.

Acest lucru  va face ca în România să fie cele mai mici impozite pe venit şi profit din UE , fapt care generează mai mulţi bani, mai multe investiţii, mai multă dezvoltare. Toate acestea vor avea ca rezultat direct mai mulţi bani în buzunarele românilor.

 1. POLITICA ÎN DOMENIUL SANATĂŢII

Vom avea ca prioritate dezvoltarea asistentei medicale primare şi creşterea eficientei acesteia, mai ales in mediul rural. Ne propunem creşterea investiţiilor în sectorul medical din totalul cheltuielilor publice cu sănătatea.

 1. ŞCOALA ŞI FORMAREA PROFESIONALĂ TREBUIE SĂ FIE ÎN RELAŢIE DIRECTĂ CU PIAŢA MUNCII

ARD îşi propune să relanseze învăţământul romanesc. Procesul de educaţie va fi centrat pe elev şi pe nevoile reale ale pieţei muncii.  Credem că un tânăr ieşit de pe băncile şcolii trebuie să fie bine pregătit pentru viaţă şi nu să devină un asistat social.

 1. CONTINUAREA PROCESULUI DE ÎMBUNATĂŢIRE A ACTULUI DE JUSTIŢIE

Acest lucru însemnă în mod concret, o independenţă totală a justiţiei şi legi aspre pentru cei care încearcă să influenţeze în vreun fel justiţia. Totodată nu trebuie să existe tratamente speciale şi imunitate pentru miniştrii, parlamentari, demnitari acuzaţi de fapte de corupţie.

 1. REDUCEREA CAS

ARD va reduce contribuţia la asigurările sociale şi de sănătate (CAS) cu 5% din contribuţia angajatorului, începând cu anul 2015. Acest lucru va stimula  încheierea de contracte de muncă pe durată nedeterminată deoarece taxele pe muncă nu vor mai fi aşa de împovărătoare pentru angajatori.

 1. DEZVOLTARE RURALĂ ŞI AGRICULTURĂ

Prin programul de guvernare, ARD doreşte stimularea organizării asociative a producătorilor agricoli şi implicarea directă a formelor asociative ale agricultorilor în valorificarea produselor agricole prin înfiinţarea de Centre de Colectare a Produselor Agricole ( lactate, produse de carne, fructe de padure etc).

 

 1. COMPETITIVITATEA ECONOMICĂ ŞI MEDIUL DE AFACERI

Reducerea numărului de impozite şi taxe aferente funcţionării mediului de afaceri şi oferirea de facilităţi pentru credite bancare specializate în conformitate cu nevoile şi posibilităţile micilor producători.

 1. REFORMA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

ARD se angajează să generalizeze responsabilităţile autorităţilor locale şi a asociaţiilor civice locale în ceea ce priveşte managementul instituţiilor de învăţământ public, a instituţiilor de asigurare a sănătăţii publice şi a instituţiilor publice de cultură. De asemenea ne propunem ca administraţiile publice locale să poată încasa la bugetul local orice amenzi sau penalizări generate de fapte, acţiuni sau activităţi produse pe „teritoriul local”.

 1. TINERET, SPORT ŞI FAMILIE

ARD  doreşte revizuirea şi perfecţionarea sistemelor de finanţare publică şi în parteneriat public privat a federaţiilor sportive şi reconstruirea sistemului naţional de scoli sportive. În domeniul tineretului ne propunem actualizarea legislaţiei specifice (legea tinerilor şi legea voluntariatului) şi susţinerea în continuarea a structurilor asociative de şi pentru tineret.

De asemenea ne propunem dezvoltarea unui sistem naţional de monitorizare şi sprijin social pentru copii cu ambii părinţi plecaţi temporar  în străinătate şi oferirea de sprijin financiar şi instituţional pentru întemeierea familiilor tinere.

 

“10 PENTRU MARAMUREŞ” - SUSTINEREA PROIECTELOR DE DEZVOLTARE A MARAMURESULUI

 1. TUNELUL PE SUB  GUTAI

Susţin pe deplin construcţia tunelului pe sub Munţii Gutâi, ce urmează a face legătura între cele mai importante oraşe din Maramureş. Nu cred că mai este cazul să exprim multiplele avantaje ce le poate genera acest proiect .

 1. POD RUTIER  TRANSFRONTALIER  MODERN  CARE SĂ FACĂ LEGATURA CU UCRAINA

Am să mă implic personal în dezvoltarea relaţiilor bilaterale cu ţara vecină şi crearea infrastructurii necesare. Cred cu tărie că acest lucru va avea un impact pozitiv pe termen lung. Astfel vor creşte schimburile economice dintre cele două regiuni, schimburile culturale şi va facilita transferul de cunoştinţe şi tehnologii.

 1. DEZVOLTAREA CLIMATULUI DE AFACERI DIN JUDET

Consider că una din priorităţile politicienilor din Maramureş trebuie sa fie crearea de noi locuri de muncă. Pentru aceasta nu este suficient să stăm cu mâinile în sân aşteptând investitorii ci trebuie să realizăm un climat favorabil pentru oamenii de afaceri interesaţi de această zona. Avem nevoie de avantaje administrative, facilităţi şi infrastructură performantă şi multă consecvenţă.

 1. TURISMUL CA SURSĂ PRINCIPALĂ DE VENIT

Din păcate până acum Maramureşul nu a profitat pe deplin pe capacitățile turistice existente. O campanie de promovare la nivel național cât și internațional în care Consiliul Județean să ofere o platformă comună pentru toate obiectivele turistice, pensiunile, muzeele şi celelalte atracții consider că ar avea un impact major asupra dezvoltări Maramureșului.

 1. APRECIEREA VALORILOR

Pretutindeni în lume comunităţile îşi cinstesc oamenii importanţi  din zonă, prin distincţii, memoriale şi alte modalităţi. Voi urma acest modelul pentru conserva valorile, a le promova şi a crea exemple pentru tânăra generaţie.

 1. SIGHET – CAPITALĂ  EUROPEANĂ A CULTURI  TRADIŢIONALE

Îmi doresc iniţierea unui proiect în parteneriat cu administraţia locală, judeţeană, instituţii de cultură şi organizaţii neguvernamentale prin care să promovăm imaginea Sighetului în ţară şi străinătate, care să poată dezvolta alte servicii pe orizontală şi implicită să ducă la dezvoltarea zonei.

 1. REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII FEROVIARE PE RELATIA SIGHET – UCRAINA

Voi iniţia demersuri diplomatice pentru redeschiderea traficului feroviar internaţional în Gara Sighet. Acest lucru ar aduce avantaje economice considerabile zonei, prin dezvoltarea mediului de afaceri în Maramureşul Istoric.

 1. DEZVOLTAREA UNEI  STRATEGII LA NIVEL ZONAL DE PUNERE ÎN VALOARE, PREZERVARE ŞI  PROMOVARE A  OBIECTIVELOR TURISTICE DIN MARAMUREŞUL ISTORIC

După părerea mea turismul durabil îşi poate atinge scopurile printr-o varietate de metode. Este important ca acestea să includă în primul rând diverse parteneriate cu sectorul public, cu implicarea mass-mediei, cursuri de pregătire pentru lucrătorii în turism, elaborarea politicilor de planificare. Aceste sisteme trebuie luate în considerare şi înglobate într-o strategie a zonei Maramureşului Istoric. Cred într-o abordare deschis şi flexibilă în funcţie de nevoile specifice zonei.

 1. SIGHETUL  MARMATIEI – CENTRUL ADMINISTRATIV AL MARAMUREŞULUI ISTORIC.

Prin acest demers voi milita ca instituţiile deconcentrate  precum  ARR, RAR, Inspecţia de Stat în Construcţii, Registrul Comerţului, ITM, AJOFM etc. să deschidă puncte de lucru în municipiul Sighet pentru a permite locuitorilor din zonă rezolvarea majorităţii problemelor pe care le întâmpină în relaţia cu instituţiile statului, fără a se deplasa în municipiul reşedinţă de judeţ.

 1. SPRIJINIREA AGRICULTURII LOCALE

Voi înainta o iniţiativă legislativă pentru creditarea fermierilor cu credite  cu dobânzi avantajoase în vederea achiziţionării de utilaje agricole, construcţii anexe, achiziţionarea de animale de rasă, dezvoltarea unor  programe de agrement (precum  echitaţia).

 

“10 pentru  CETĂŢENI” – 10 proiecte si iniţiative legislative pentru  maramureşenii din Colegiul  6 SIGHET.

 

 1. SUSŢINEREA ŞI SPRIJINIREA TUTUROR PROIECTELOR DE  INFRASTRUCTURĂ  DERULATE DE ADMINISTRAŢIILE LOCALE DIN LOCALITĂŢILE CARE FAC PARTE  DIN COLEGIUL 6 SIGHET.

Orice proiect iniţiat de administraţiile locale din colegiul 6 care va viza dezvoltarea, precum aducţiuni de apă, reţele de canalizare, modernizări drumuri comunale şi judeţene sau altele, vor beneficia de întreaga mea susţinere, indiferent de culoarea politică al edilului care îl iniţiază.

 1. SUSŢINEREA FINALIZĂRII LUCRĂRILOR  DE MODERNIZARE A  DN 18 ŞI ÎNCEPEREA DE URGENŢĂ A LUCRĂRILOR DE MODERNIZARE A DJ VADU IZEI – SACEL

Proiectele de infrastructură rutieră trebuie să fie o prioritate pentru orice parlamentar. Va acţiona în acest sens, în limitele mandatului, pentru a finaliza aceste lucrări.

 1. PRIORITIZARE ŞI INCLUDEREA  ÎN PROGRAMUL DE  MODERNIZARE A DN 19 ( Sighet  - Satu Mare) ÎN CEL MAI SCURT TIMP POSIBIL

Voi acţiona, în calitate de parlamentar, pentru a susţine acest demers.

 1. REZOLVAREA PROBLEMELOR  LEGATE DE CADASTRUL GENERAL SI INDIVIDUAL.

În acest sens voi prelua iniţiativa parlamentară de modificare a legii cadastrului (proiect iniţiat de  deputatul Gheorghe Zoicaş) prin care întăbularea terenurilor să fie făcută gratuit de către statul român. Vom identifica sursele de finanţare pentru cheltuielile necesare întăbulării.

 1. MODIFICAREA LEGII REGIMULUI SILVIC

În sensul în care amenajamentele forestiere să fie făcute pe suprafeţe de minim  10 hectare.

 1. MODIFICAREA LEGII PRIVIND ACORDAREA SUBVENŢIILOR ÎN AGRICULTURĂ

Pentru a se putea  obţine  subvenţii şi pe suprafeţe mai mici de teren.

 1. INITIEREA UNOR DEMERSURI DIPLOMATICE PE LÂNGĂ AUTORITĂŢILE UCRAINIENE

Îmi doresc ca prin aceste demersuri localităţile de pe malul stâng al Tisei să intre în posesia  arhivelor pentru terenuri.

 1. INITIAŢIVĂ LEGISLATIVĂ PRIVIND REDEVENŢA MINIERĂ

Astfel 50% din sumele care le plătesc agenţii comerciali către stat pentru minereurile extrase să intre în bugetul CL pentru disconfortul creat cetăţenilor şi distrugerea infrastructurilor.

 1. DEPOZIT ECOLOGIC DE COLECTARE ŞI RECICLARE A DEŞEURILOR MENAJERE.

Îmi doresc pentru Maramureşul Istoric realizarea unui sistem integrat de management al deseurilor. În prezent colectarea selectivă este ca şi inexistentă. Astfel pot fi realizate mai multe puncte de colectare a deşeurilor şi staţii de transfer care să deservească zona. S-ar realiza în acest fel o normalizare a gestiunii deşeurilor şi una dintre cele mai importante probleme a cetăţenilor ar fi rezolvată într-un mod european.

 1. INIŢIATIVĂ LEGISLATIVĂ PRIVIND REGULI DE CONSERVARE ŞI PĂSTRARE A PATRIMONIULUI TRADIŢIONAL AL SATULUI

Voi oferi sprijin nemijlocit pentru a găsi resursele necesare reabilitării Palatului Culturii (Palatul episcopal) din Sighetu Marmaţiei şi a altor obiective simbol din celelalte localităţi ale Maramureşului Istoric. Am să mă implic personal în demararea de proiecte naţionale pentru promovarea turismului în zonă şi includerea obiectivelor turistice din Săpânţa, Sighet, Bârsana, Giuleşti, Vadu Izei, într-un circuit turistic.